Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Spolupracujeme s…

MVDr. Andrea Macková – celostná veterinárna medicína

  • Riešenie zdravotných problémov zvierat prírodnou cestou, častokrát pomáha aj tam, kde už zlyhali všetky bežné postupy…
  • veterinárna fytoterapia a Bachova kvetová terapia, predaj zdravého krmiva pre psov, mačky a kone, veterinárna homeopatia, Dornova metóda a Bowenova technika pre zvieratká
  • kontakt: 0907 429 651

Mgr. Daniel Recký – Fyziosport

Problémy pohybového aparátu nie sú len zdrojom bolesti a faktorom subjektívneho zníženia životného komfortu človeka. Ľudské telo funguje ako komplex, kde sú všetky vzťahy vzájomne prepojené. Anatomicky nesprávne postavenie kĺbov môže byť skrytou príčinou mnohých iných ťažkostí: v dôsledku nesprávne fungujúceho krvného zásobenia, sťaženého lmyfatického toku, útlaku nervov vzniká celé spektrum problémov. Preventívnym a terapeutickým uplatnením chiropraktických techník je možné predísť mnohým ťažkostiam do budúcna, alebo zvrátiť ich priebeh.

  • riešenie problémov pohybového aparátu prostredníctvom chiropraktických techník
  • masáže
  • služby osobného trénera

Kontaktné údaje a viac informácií nájdete na stránke www.fyziosport.sk