Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Ponuka služieb

Firma HERBALIA ponúka predovšetkým poradenské služby. Zmyslom a účelom našej práce je poskytovanie hodnoverných informácií z viacerých oblastí prírodnej medicíny.

Aké druhy terapie Vám ponúka poradňa HERBALIA? 

FYTOTERAPIA, teda bylinná medicína. Predstavuje spôsoby použitia bylín v prevencii a liečbe. Správne zvolená bylinná kompozícia nesie v sebe potenciál jemne a účinne riešiť zdravotné problémy. Možnosti uplatnenia bylín sa ani zďaleka nekončia pri „čajíkovej“ liečbe kašľa. Pri správnom výbere bylín dokážeme touto cestou riešiť napríklad aj mnohé rezistentné infekcie, problémy hormonálneho charakteru či niektoré chronické bolesti. Veľa ľudí vníma „prírodné“ postupy ako protiklad k „liekovým“, pravda je taká, že prvé „moderné“ farmaceutické lieky vznikli práve z výťažkov rastlín.

Fytoterapia spája znalosti tradičného bylinkárstva a poznatky vedy – fytofarmakológie, farmakognózie. Poskytuje obrovské možnosti v starostlivosti o zdravie v stavoch akútnych aj chronických ochorení. Aby bola terapia úspešná a hlavne bezpečná, je potrebné u fytoterapeuta dostatočné odborné vzdelanie, vďaka ktorému dokáže vyhodnotiť možné riziká (napr. vzťah bylín k užívaným liekom). Najbežnejšie formy fytoterapeutík sú: bylinné čaje, kvapky – koncentráty a tinktúry, maste a kapsule.

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA je systémom bylinnej terapie pozostávajúcim z 38 kvetových výťažkov – esencií. Každý z týchto výťažkov má podľa dr. Edwarda Bacha, autora metódy, vzťah k určitému emocionálnemu rozpoloženiu. Účelom použitia esencií nie je „odstránenie“ nežiadúcich emočných stavov. Žijeme vo svete duality, pozitívne aj negatívne emócie sú súčasťou pestrej palety duševného života. Bachove esencie pomáhajú vtedy, ak sme v jednej emócii príliš „zaseknutí“, stagnujeme a nevieme sa pohnúť vpred. Prípadne nám pomáhajú podporiť naše slabé stránky (napr. posilniť asertivitu). Bachovými kvapkami dokážeme ovplyvňovať napríklad: smútok, strach, úzkosť, prílišnú uzavretosť, nesústredenosť, nedostatočné sebavedomie, rigiditu, netrpezlivosť, ovplyvniteľnosť… Po konzultácii vyberie terapeut 5-6 esencií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu klienta. Táto individuálna kompozícia sa pripraví do liekovky s vodou pre konečné použitie. Bachova kvetová terapia je vhodnou podporou pri prežívaní ťažkej životnej situácie, strachu, depresii, vyčerpaní, nadmernej intelektuálnej záťaži, ako podpora pri psychoterapii. Je vhodná aj pre deti a zvieratá.

ZDRAVÁ VÝŽIVA – slovné spojenie „zdravá výživa“ je veľmi všeobecný a nešpecifický pojem 🙂 akiste existuje kvantum interpretácií a zahŕňam ho do ponuky služieb len z toho titulu, že mnoho ľudí, ktorí sa touto problematikou začínajú zaoberať, nemajú bližšie vyhranený smer svojho hľadania. Konzultácia je možnosťou venovať sa konkrétnym otázkam zo strany klienta, prípadne rámcovo vysvetliť rôzne možnosti pohľadu na zdravé stravovanie. Cieľom konzultácie je pomôcť klientovi vyznať sa v záplave módnych trendov, odlíšiť komerčné tendencie od tých, ktoré skutočne zdraviu prospievajú, prípadne vysvetliť podstatu tradičných systémov výživy

INDIVIDUÁLNY STRAVOVACÍ PLÁN 

Na prvý pohľad môžeme vnímať takýto prístup ako módne nóvum, ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že veľmi podobný systém myslenia uplatňovali naši predkovia. Napríklad tým, že jedli iba lokálne potraviny, jedli ich v sezóne. V dobe celoročnej dostupnosti prakticky všetkých potravín sme zabudli myslieť týmto spôsobom. Potravinu sme vedecky zanalyzovali podľa obsahových látok a zabudli sme, že celok je viac, než len súčet častí. Účelom konzultácie je vyhotoviť a vysvetliť klientovi jedálniček, ktorý bude preňho zdravie v danej situácii podporujúci, praktický, účelný a predovšetkým použiteľný v každodennom živote.

PRÍRODNÉ KRMIVO PRE MAČKY A PSOV  – poradenstvo a distribúcia prírodných holistických produktov značky REICO-VITAL SYSTEME.

…A ako vyzerá konzultácia? 

Klient, ktorý má záujem o poradenstvo sa objedná prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Dohodneme si termín stretnutia. Vo väčšine prípadov je dobré, ak klient vopred vyplní krátky dotazník o zdravotnom stave, aby na konzultácii na nič nezabudol. Samotná konzultácia prebieha formou rozhovoru. Najprv je dôležité, aby klient vypovedal všetko, čo považuje za potrebné. Následne prídu na rad otázky zo strany terapeuta. V snahe čo  najlepšie pochopiť podstatu problému sú niekedy skutočne detailné. Pri každom výstupe je dôležité vysvetliť klientovi súvislosti v oblasti stravovania a holistický princíp náhľadu na zdravotný problém. Odporúčania terapeuta majú niekoľko rovín. Prvou rovinou je úprava jedálnička. Tento návrh sprevádza detailné vysvetlenie. Druhou rovinou je odporúčanie bylín vhodných pre riešenie daného problému. Tento bod sa snažím podľa priania klienta učiť na mieru k jeho možnostiam.

Vždy sa snažím poskytovať rady, ktoré budú pre klienta prijateľné – zlúčiteľné s jeho životným štýlom – to sa týka predovšetkým úpravy jedálnička. Čo z toho, ak by som poskytla radu „ako z učebnice“, ale klient nie je schopný ju v praxi použiť? Niekedy je ochotný urobiť aj väčšie ústupky od svojich zlozvykov, inokedy hľadáme kompromisy. Nijaké riešenie totiž nie je univerzálne.

V prípade Bachovej kvetovej terapie sa zameriavame na emocionálny stav. Konzultácia je niečím ako dôverný rozhovor. Klient väčšinou prichádza s jedným konkrétnym problémom (napr. úzkosť). Opisuje svoje prežívanie problému, čo cíti, ako tento problém vplýva na jeho život. Terapeut vstupuje do rozhovoru iba otázkami pre lepšie pochopenie. Miera otvorenosti a schopnosti zdieľať prežívanie je veľmi individuálna, preto je dôležité nechať túto hranicu stanoviť samotného klienta. Snahou terapeuta v rozhovore je hlavne pochopenie tohto problému v kontexte celej súčasnej i minulej emocionálnej situácie klienta. Problémy svojho klienta nesúdi, nehodnotí, ani nenavrhuje riešenia. Práve naopak – v tomto procese je dôležité predovšetkým byť vľúdny, chápavý, úctivý. Vytvoriť atmosféru dôvery, kde sa klient cíti prijatý, nie odsudzovaný. Prejavená dôvera je totiž niečím, za čo by sme mali byť vďační, je to príležitosť, pri ktorej sa aj my veľa učíme a duchovne rastieme.