Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

O mne

Volám sa Alena Kusnyér Šišková. Od roku 2010 sa profesionálne zaoberám zdravým životným štýlom. Od samoštúdia prostredníctvom odbornej literatúry som sa dostala k vzdelávaniu formou odborných kurzov a seminárov. Nadobudla som vzdelanie v oblasti fytoterapie, Bachovej kvetovej terapie, stravovania podľa piatich elementov, čínskej tradičnej medicíny a homeopatie. Svoje vedomosti som prakticky uplatňovala na viacerých pracovných pozíciách. Od roku 2017 prevádzkujem vlastnú poradňu v Spišskej Novej Vsi. Mojim cieľom je poskytovať poradenstvo v zmienených odboroch na najvyššej profesionálnej úrovni. Pomáhať ľuďom s úctou a láskou je nie len povolaním, ale aj poslaním. To je mojim každodenným cieľom.