Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Kurzy, prednášky

Okrem osobných konzultácií sa venujem aj vzdelávacej činnosti. Robím prednášky zamerané na celostný prístup ku zdraviu a stravovanie. Takmer každú prednášku začínam konštatovaním, že zdrojov informácií je toľko, až sme nimi priam zahltení. Problémom súčasnej doby nie je ich nedostatok, ale prebytok. Mnohé informácií, ktoré dostávame v oblasti zdravia a stravy sú buď neodborné, skreslené, navzájom protirečivé, nepodložené, vytrhnuté z kontextu alebo sú vyslovene klamlivou reklamou. Pre človeka z toho vyplýva dilema, kde čerpať hodnoverné informácií a ako s nimi naložiť, ako ich pretaviť do praktického života? Každú z mojich prednášok sa snažím koncipovať ako odpoveď na túto otázku. Cieľom je poskytnúť poslucháčovi kvalitné, aktuálne a podložené fakty, ale aj zdravú polemiku k téme. Hovoriť argumenty, ale nevnucovať názor. Hovoriť odborné informácií, ale podať ich s jednoduchosťou. Hovoriť o konkrétnom uhle náhľadu na vec, ale neprezentovať ho ako jediný možný či správny…

 

Aktuálne termíny a témy nájdete aj na Facebooku ako udalosti v skupine Bachova kvetová terapia -poradňa Herbalia