Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Keď smútok útočí…

Emocionálna paleta nášho prežívania má nespočetné množstvo farieb. Patria do nej teplé odtiene radosti, ale aj iné –  chladné odtiene. Na túto druhú misku váh patrí napríklad smútok. Akokoľvek by sme sa mu chceli vyhnúť, nepodarí sa nám to. Zákonite príde aj v živote večného optimistu moment, ktorý otrasie jeho osobným vesmírom a postaví ho pred vlastný tieň, pred strachy,obavy, beznádej, žiaľ. Dôvodov, ktoré prinášajú do nášho života smútok, je nespočetne veľa. Od frustrácie zo stereotypu v zamestnaní, cez úmrtie najbližšieho človeka až po metafyzické problémy duševnej prázdnoty. Vyrovnať sa so smútkom je zakaždým veľká výzva. Neexistuje univerzálny postup, neexistuje všestranná rada. Veď aj každá ťažká životná situácia je úplný originál, ktorý prežíva úplne originálny človek. Ako sa s problémom popasujeme, závisí od mnohých faktorov. Miera našej citlivosti určuje, či sa s ťažkosťami vyrovnáme takpovediac „na počkanie“ alebo budeme potrebovať dlhý čas, oporu priateľov, či nás ťažkosti na chvíľu vyradia z každodenného života.

Vážne životné situácie si precítenie smútku vyslovene žiadajú. Pri úmrtí milovaného človeka by bolo priam nenormálne smútok necítiť. Potlačenie emócií v prípade takéhoto zážitku môže mať za následok vážne psychické či fyzické problémy v budúcnosti. Rozlúčka so zosnulým a obdobie zdržanlivosti od spoločenského života sú tiež istou formou rituálu, ktorý pomáha pozostalým precítiť svoju stratu do hĺbky. Takáto situácia predstavuje určité maximum bolesti, ktoré človek prežíva. Ak ale ostaneme v tejto emócii zaseknutí celé mesiace či roky, nemôžeme to považovať za zdravý stav. Smútok sa prehĺbi do stavu depresie. V klasickej medicíne prichádzajú na rad antidepresíva ako základná liečba s možnosťou doplniť o sedatíva, hypnotiká a podobné liekové skupiny. Za určitých okolností sa tejto medikácii nedá vyhnúť, existujú však aj mnohé jemnejšie metódy, ktoré určite stoja za vyskúšanie. Bachove esencie majú v terapii smútku a depresie zaslúžené miesto. Hoc Bachove kvapky dokážu niektoré smútky spraviť prijateľnejšími, nie sú čarovným prútikom na dobrú náladu.  Zmysel ich použitia vnímam práve v oblasti prijatia a pochopenia. Pomáhajú zrýchliť proces posunu vpred, dokážu „rozprúdiť“ človeka práve v zmienenom zaseknutí sa v určitom emočnom naladení. Zmiernia následky prežitej traumy. Prinesú do duše človeka upokojenie, vďaka ktorému sa samotný smútiaci dokáže na svoj stav pozrieť z väčšieho nadhľadu, nájsť v ňom nejaké poznanie. Smútok je vynikajúci učiteľ. Ponúka príležitosť na skutočnú duševnú transformáciu, na prehodnotenie životných postojov, prehĺbenie pokory. Smútok otvára celkom nové obzory bytia. Má to jednu podmienku: neustrnúť v ňom, neurobiť zo smútku modlu. Prirodzene ho precítiť, chvíľku sa doňho ponoriť a potom sa pohnúť ďalej. Dary smútku sú vlastne darmi múdrosti. Musíme ale zmeniť uhol pohľadu. Poeticky, múdro a veľmi rozsiahlo rieši túto tému Thomas Moore v knihe Temné noci duše.

V našej kultúre je smútok istým spôsobom tabuizovaný. V nejakom slova zmysle sme v práci s ním neohrabaní. Chápeme ho výhradne ako neželaný a nekomfortný stav. Buď chodíme okolo neho takpovediac po špičkách v čakaní na moment, kedy zmizne z nášho dohľadu, alebo sa ním necháme nekontrolovane pohltiť. Alebo ho vnímame, ale nedokážeme prijať. V tomto okamihu neprijatia vzniká istá forma odporu, odmietnutia. Neprijatím smútku sa nič nemení na jeho existencii. Môžeme pred ním zatvoriť oči, všemožne sa mu vyhýbať – to sa ale nedá navždy. Môžeme ho odmietať – tým len smerujeme svoje sily do boja „proti“ smútku namiesto toho, aby sme pracovali na jeho vyriešením. Efektivita práce s našou duševnou energiou sa tým výrazne znižuje.

Bachova kvetová terapia ponúka niekoľko esencií, ktoré sú prospešné pre človeka v stave smútku (depresie):

  • Star of Betlehem – ak s prežívaným stavom súvisí nejaká trauma
  • Gentian – pre pesimistov; na smútok z presne definovanej príčiny
  • Gorse – hlbšia forma smútku (depresie), kedy už človek stráca nádej na zlepšenie
  • Mustard – „čierny mrak na duši“, ktorý znenazdajky prichádza a rovnako rýchle odchádza; pri sezónnych depresiách
  • Willow – veľký pocit nespravodlivosti – „obete osudu“, neschopnosť vziať svoj život do vlastných rúk
  • Wild Rose – človek v stave úplnej rezignácie
  • Sweet Chestnut – pre človeka, ktorý má pocit, že dosiahol hranicu toho, čo je schopný zniesť
  • Agrimony – pre všetkých, ktorí skrývajú smútok za maskou veselej tváre

Bachova kvetová terapie je výborným podporným prostriedkom pri psychoterapii. Urýchľuje napredovanie v terapii a zlepšuje výsledky. Bachove esencie poskytujú obrovské spektrum možností a prinášajú výsledky niekedy aj v ťažkých či chronických stavoch. V závažných prípadoch je nutné byť pod dohľadom odborníka (lekár, psychológ), ktorý v prípade potreby zvolí postup lege artis. V praxi sa najčastejšie stretávam najmä s ľuďmi, ktorí pod dohľadom lekára vysádzajú antidepresíva a pomocou Bachovej terapie chcú udržať normálny stav nálady. Druhou skupinou, ktorá rieši stav smútku, sú ľudia s čerstvo prežitou traumou. Ich motiváciou, pre ktorú vyhľadávajú poradenstvo, je túžba vyskúšať Bachovu terapiu ako prvú možnosť, prv, než vyhľadajú pomoc psychiatra. V oboch zmienených skupinách dosahujú klienti veľmi dobré výsledky. Nie vždy je výsledok podľa mojich predstáv, ale každý zvládnutý prípad je veľkou školou aj pre mňa. Učím sa poznávať život očami iných ľudí. Spoznávam dary smútku tak trochu sprostredkovane. Som poctená dôverou, otvorenosťou, príbehmi iných ľudí. Prajem sebe i Vám dostatok múdrosti, otvorenosti a pochopenia pre všetky dary života, nie len tie smutné…