Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Ako si vybrať správne kvetové esencie?

Bachova kvetová terapia pracuje s 38 jednodruhovými esenciami. Dr. Edward Bach zostavil systém liečby tak, aby bol výber vhodnej esencie jednoznačný a jednoduchý. Každý z 38 výťažkov má jasne zadefinovanú hlavnú tému. Kto skúma Bachove kvety hlbšie vie, že esencia nerieši len patologické emócie. Dá sa použiť aj na podporenie pozitívnych aspektov osobnosti – napr. vytrvalosť, sebapoznanie a pod. Vlastná terapeutická kompozícia pozostáva z maximálne siedmich vybraných esencií. Čo však v prípade, keď sa nám zdá, že by sme snáď potrebovali všetkých 38 súčasne? Každá esencia nám môže v určitej fáze života nepochybne priniesť osoh. Ak riešime akútny stav – akútny problém, správny výber závisí od viacerých faktorov. Po prvé, je nutné dokázať jasne odlišovať niektoré esencie, ktoré majú podobné pôsobenie. Napríklad strach vieme priamo ovplyvňovať cez 5 rôznych esencií: Aspen, Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Red Chestnut. Preto musíme poznať drobné rozdiely medzi nimi. Po druhé, potrebujeme mať určitý nadhľad. Vystúpiť z víru emócií je niekedy ťažké aj pre skúseného terapeuta, preto je lepšie sa v krízových situáciách obrátiť na odborníka. Po tretie, v snahe o čo najvhodnejší výber nesmieme postrádať sebakritický pohľad 🙂 Dobrý terapeut dokáže taktne vysvetliť aj výber tých esencií, ktoré riešia aspekty nášho bytia, na ktoré nie sme práve hrdí (lenivosť, netrpezlivosť, výbušnosť,…).

Vybrať si potrebnú kvetovú esenciu si za určitých okolností dokáže klient sám. Ak sa pre takýto postup rozhodne, plne rešpektujem jeho voľbu. Zveriť sa do rúk certifikovaného terapeuta ale má viacero výhod. Každý terapeut totiž v rámci svojho vzdelávania nadobúda nie len vedomosti o samotných esenciách a Bachovom systéme liečby, ale aj určité diagnostické zručnosti. Správne vedený vstupný rozhovor je kľúčovým prvkom pochopenia klientovho problému. Vytvoriť atmosféru empatie a dôvery, dokázať počúvať a následne klásť cielené otázky, analyzovať problém. Väčšina klientov prichádza v stave, keď riešia niekoľko problémov súčasne. Aby bola terapia úspešná, je potrebné vytvoriť akúsi hierarchiu dôležitosti. V prvom rade potrebujeme pohnúť s tým problémom, ktorý je v danej chvíli najdôležitejší – najakútnejší. To zahŕňa potrebu ovplyvniť predovšetkým nekomfortný stav, pre ktorý nás klient vyhľadal. Dobrý terapeut ale dokáže nahliadnuť aj za oponu prvoplánovosti – nevnímať len viditeľné aspekty problému. Tým mám na mysli, že ak niekto rieši napríklad úzkosť, budeme hľadať okrem esencií ovplyvňujúcich strach aj esencie, ktoré pomôžu zvládnuť príčinu, pre ktorú tento úzkostný stav vznikol. Čo je za tým? Súvisí úzkosť s traumou z minulosti? Alebo je klient prepracovaný? Dlhodobo frustrovaný? Nevidí východisko zo svojej životnej situácie? Pochopiť pozadie problému, ktorý sa javí navonok. Čím hlbšie je toto poznanie, tým ľahšie je možné vybrať správne esencie. Dobrý odborník dokáže namiešať esencie tak, aby tvorili „spolupracujúci“ celok. Terapeutický proces spravidla trvá mesiace. Nie je rozumné očakávať, že problém sa odstrániť takpovediac „na počkanie“ – rýchlo a kompletne. Je to cesta spolupráce terapeuta a klienta. Cesta, ktorá vedie k vyriešeniu, však vedie po schodoch, nedá sa použiť výťah. A každý úspešný krok vpred je dôvodom na radosť.