Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Bachova kvetová terapia a problémy školákov

Pred pár týždňami začal nový školský rok. Po dvoch mesiacoch oddychu nastal čas návratu k žiackym povinnostiam, radostiam i strastiam. Do Herbalie začali prichádzať na konzultácie rodičia s deťmi za účelom riešenia „školských“ problémov. Okrem podpory imunity na úrovni fytoterapie riešime prostredníctvom Bachových kvapiek aj mnohé psychické ťažkosti. Poďme si popísať niektoré z nich:

Problém adaptácie v novom prostredí.  

Každá zmena, ktorou v živote prechádzame, je formou stresu. Niektoré zmeny podstupujeme dobrovoľne, iné prichádzajú do našich životov z nevyhnutnosti. Nie každý sa dokáže rýchlo prispôsobiť, nie každý sa cíti v nových okolnostiach komfortne. Esencia WALNUT pomáha rýchlejšie prijať nové okolnosti, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Často ju podávam práve deťom pri nástupe do škôlky či školy. Väčšinou túto esenciu kombinujem s esenciou MIMULUS, ktorá lieči strach z konkrétnych a reálnych vecí. Esencie RED CHESTNUT a HEATHER pomáhajú, ak je zdrojom stresu prílišné naviazanie dieťaťa na rodiča.

Cítiť sa dobre v kolektíve.

Školský (alebo škôlkársky) kolektív je prvou veľkou sociálnou skupinou mimo rodiny, do ktorej je dieťa začlenené. Táto skúsenosť prináša so sebou mnohé výzvy. Pre jemné a nesmelé deti vzniká problém v zdravom presadení sa, pre dominantné osobnosti zase problém prispôsobenia sa skupine a zdravé vymedzenie hraníc. V Bachovom systéme nájdeme viaceré esencie, ktoré riešia problém so sebavedomím – či už v zmysle nedostatku alebo sebavedomia prílišného. Esencia CERATO pomáha submisívnym ľuďom odolať tlaku okolia. Esencie BEECH a VINE sú určené pre netolerantné povahy, ktoré príliš presadzujú svoj pohľad na vec. Je vhodné kombinovať ich s esenciami na strach.

Strach zo zlyhania a tréma.

Počas štúdia prechádzajú všetci školáci písomkami, testami, ústnymi odpoveďami, či verejnými vystúpeniami. Tréma a stres pred výkonom sú snáď najčastejším problémom zo školského prostredia. Vo všetkých situáciách tohto typu je možné použiť kombináciu RESCUE REMEDY. Odporúčam sa však bližšie pozrieť na príčiny tohto strachu v individuálnej konzultácii a pokúsiť sa tento problém hĺbkovo odstrániť.

Poruchy sústredenia a nedostatok motivácie.

Byť dnes školákom nie je ľahké. Mám pocit, že sa od detí očakáva čoraz viac. Systém je orientovaný na výkon. Deti navštevujú čoraz viac krúžkov. Únava a preťaženie už dávno nie sú len problémom dospelých. O príčinách by sa dalo diskutovať dlho a nedajú sa hodiť do jedného vreca. Ten istý dôsledok-napríklad nechuť sa učiť – môže mať mnoho príčin. Kým u jedného spočíva problém v skutočnosti, že má na seba naložené naozaj priveľa, druhému sa nič nechce „len tak“, lebo ho škola jednoducho nebaví. Alebo je zdrojom demotivácie prežitý neúspech z minulosti. Aj problém nesústredenosti je veľmi rozsiahly: netrpezlivosť, rozptýlenosť prežitými zážitkami, zasnívanie sa, zámerné odvádzanie pozornosti… Aj tieto stavy dokážeme ovplyvniť prostredníctvom Bachových kvetov, avšak nie je to tak jednoduché ako pri strachu – tu je nevyhnutné porozumieť pozadiu daného problému.