Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Bachove kvapky a strach

Strach patrí do základnej emocionálnej výbavy (nie len) každého človeka. Z evolučného pohľadu predstavoval impulz k ochrane zdravia a života, nevyhnutnosť k prežitiu. Je odpoveďou organizmu na blížiace sa nebezpečenstvo. Dalo by sa povedať, že ako reakcia na ohrozenie je strach našim spojencom. Čo však s prípadmi, kedy táto emócia nezodpovedá miere reálneho rizika? Alebo je súčasťou nášho prežívania neustále? Obmedzuje nás v každodenných činnostiach?  Ak sa strach vymaní zo svojej funkcie, prerastie mimo kontrolu a začne ovládať náš život. Namiesto toho, aby nás chránil pred nebezpečím, stáva sa ďalším stresorom. Tento stav krásne vystihuje porekadlo „dobrý sluha, zlý pán“.

Všetci vieme, že úzkosť je v posledných desaťročiach čoraz rozšírenejším fenoménom. Zapĺňa čakárne psychológov i psychiatrov. Berie radosť zo života a kradne spánok. Bojujeme proti nemu rozmanitou škálou psychoterapeutických metód, psychofarmakami, prírodnými metódami aromaterapie či homeopaticky. Bachova kvetová terapia má v regulácii chorobného strachu významné miesto. Najznámejšia kompozícia vytvorená priamo dr. Edwardom Bachom – Rescue Remedy – sa dá použiť ako prvá pomoc v situáciach akútneho strachu, trémy, strachu z očakávania. Je to skvelá prvá pomoc, takpovediac „fľaštička do každej kabelky“ 🙂 Možnosti využitia tejto kompozície vo vzťahu k strachu sú však tiež obmedzené. Ako som už naznačila, ide predovšetkým o situácie a stavy akútneho charakteru. Ak chceme riešiť strach v jeho chronickej – pretrvávajúcej podobe, je potrebné sa pozrieť na problém o čosi podrobnejšie. Bachova sada esencií má 5 extraktov, ktoré sa riešia strach priamo:

ROCK ROSE – strach panický, neovládateľný, bez zjavnej príčiny, nočné mory

MIMULUS – strach z reálnych príčin – napr. z cesty lietadlom, pred lekárskym ošetrením, strach pred skúškou, strach zo psov a pod.

RED CHESTNUT – neprimeraný strach o milovaných ľudí

CHERRY PLUM – strach zo straty kontroly

ASPEN – neustála zlá predtucha, očakávanie zlých udalostí

Tieto esencie ale nie sú jediné, ktoré v prípade liečby strachu používam. Dalo by sa povedať, že za určitých okolností vieme využiť ktorúkoľvek z 38 základných esencií. Ak príde klient s takýmto problémom, vo vstupnom rozhovore zisťujem okrem spôsobu prežívania jeho strachu aj pozadie tejto emócie – či strach súvisí s nejakou prežitou traumou, s nízkym sebavedomím, so zlyhaním v minulosti a pod. Touto cestou dochádza k lepšiemu a širšiemu pochopeniu problému ako u klienta tak i u mňa. A samozrejme je to nevyhnutný predpoklad k výberu správnych esencií.

Obrovskou výhodou Bachovej kvetovej terapie je neobmedzené použitie vo vzťahu k liekom, teda nie je problém použiť Bachove esencie ako podpornú terapiu aj pri užívaní liekov na úzkosť  predpísaných psychiatrom či neurológom. Taktiež neexistuje vekové obmedzenie – Bachove kvapky môžu užívať rovnako malé deti ako aj starí a oslabení ľudia. Esencie sa dajú využiť aj vo veterinárnej oblasti – pre zvieratá trpiace separačnou úzkosťou, strachom z ohňostrojov, strachom z cestovania či návštevy veterinára, strachom vyplývajúcim zo zlého zaobchádzania v minulosti atď.

Na záver by som rada dodala, že hoc výsledky Bachovej terapie v liečbe strachu sú veľmi sľubné, pre skutočné a trvalé vyriešenie problému vidím perspektívu predovšetkým v sebapoznávaní a pochopení príčiny problému. Komplementárne použitie týchto dvoch prístupov si priam žiada pozitívny výsledok 🙂