Herbalia

Prirodzenou cestou ku zdraviu, pohode a vitalite

Vitajte na stránke poradne HERBALIA

…ZDRAVIE JE VIAC NEŽ LEN NEPRÍTOMNOSŤ DIAGNÓZY…

Zdravie v plnom rozsahu znamená aj silu, vitalitu, kondíciu, duševnú rovnováhu, radosť, harmóniu… To sú kvality, ktoré prichádzajú (alebo v opačnom prípade sa z nás s pribúdajúcim vekom nevytratia), ak sami k sebe pristupujeme aktívne a v čo najväčšom súlade s našou prirodzenosťou. Bylinná medicína patrí medzi jemné a zároveň účinné možnosti ovplyvnenia zdravia na fyzickej aj psychickej úrovni. Prírodná medicína je cestou, ktorá nás pri správnom nasmerovaní privedie priamo k cieľu. Fytoterapia, bylinná liečba, alternatívna medicína – akokoľvek nazveme tieto možnosti prístupu ku zdraviu, vyžadujú profesionalitu, trpezlivosť a individuálny prístup. To všetko nájdete u nás v Herbalii.

Stovky a stovky rokov známych dejín ľudskej histórie nám ukazuje jednotu človeka s prírodou. V zdraví aj v chorobe. Poznáme obdivované aj zatracované metódy bylinkárstva. Žijeme v dobe rozkvetu moderných technológií, súčasná medicína nám ponúka nevídané možnosti starostlivosti o zdravie. Prírodná liečba nám však stále má čo ponúknuť. Mnohí  prichádzame na to, že v tejto supermodernej spleti možností niečo chýba… je to práve kontakt s prírodou. Bohatstvo prírody nám totiž ponúka svoje vzácne dary pre zdravie, krásu a vitalitu. Bylinky nie sú iba prežitok, oni totiž obstoja aj vo svetle modernej vedy. Preto si bylinná medicína oprávnene žiada uznanie po celom svete. Sú ľudia, ktorí vyčítajú prírodne liečbe neúčinnosť a vôbec sa na nich nedá za to hnevať. Správny spôsob zaobchádzania s fytoterapeutikami je kľúčový faktor úspechu. Hĺbkovo poznať byliny, bezpečnosť ich použitia, vzťahy k liekom – nie je to jednoduché a dobrý terapeut potrebuje veľa študovať a praktizovať. Vďaka bylinám vieme preukázateľne ovplyvniť – zlepšiť alebo vyriešiť mnohé akútne i chronické zdravotné problémy. Bylinná medicína, často nazývaná aj alternatívna, určite nie je opozitom či protivníkom modernej lekárskej starostlivosti, hoc je nám to často práve takto podsúvané z médií. Verím, že príde čas, kedy sa spoja benefity oboch prístupov pre dobro človeka. Spojenie moderného a tradičného bude – snáď – budúcnosťou liečby a pomoci ľuďom.

V poradni HERBALIA ponúkame poradenstvo na vysokej profesionálnej úrovni. Vytvárame stravovacie a bylinné programy na mieru, podľa stavu a požiadaviek klienta. Nájsť správnu cestu riešenia problému vyžaduje začlenenie kvality univerzálneho do individuálneho. Inak povedané, vybrať zo všeobecne prospešných odporúčaní tie, ktoré sú pre Vás v danom čase, okolnostiach, možnostiach tie najprínosnejšie. A práve to je na tejto práci tak pekné, tvorivé a zároveň náročné 🙂 Sídlo poradne HEBRALIA je mesto Spišská Nová Ves, ale  pre klientov mimo regiónu je po dohode možná aj konzultácia cez Skype alebo telefón. Takáto forma komunikácie je plnohodnotná a úspešná rovnako ako osobný kontakt.

Služby certifikovaného terapeuta s praxou v oblastiach:

 1. fytoterapia (bylinná medicína)
 2. Bachova kvetová terapia
 3. Tvorba jedálnička na mieru

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii ponuka služieb

Etický kódex

  1. Zmyslom a cieľom mojej práce je pomoc ľuďom. Pre tento cieľ používam pri najlepšom vedomí a svedomí svoje odborné znalosti.
  1. Ku svojim klientom pristupujem za každých okolností s úctou a rešpektom.
  1. Dodržiavam mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú mi poskytnuté.
  1. Viem, že aj ten najväčší profesionál má svoje limity. Nikto nevie všetko. Pri plnom vedomí tejto skutočnosti sa nezdráham povedať klientovi „neviem, ale zistím“ alebo „neviem, a ani neviem zistiť“. Povedať, že som narazila na svoje súčasné limity považujem za dôležitú časť fair-play prístupu.
  1. Snažím sa poskytnúť klientovi viac možností riešenia a všetky tieto možnosti vysvetliť tak, aby si vedel sám vybrať spôsob, ktorý momentálne najlepšie zodpovedá jeho časovým, finančným a iným možnostiam.
  1. Nikto nemá právo súdiť druhého človeka. Aj ja sa snažím nachádzať riešenia bez toho, aby som poučovala či zapájala svoj hodnotiaci aspekt.
  1. Keďže poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu je v našej legislatíve momentálne voľnou živnosťou, podnikať pod hlavičkou takejto živnosti môže ktokoľvek. Nájdu sa, bohužiaľ, aj medzi „terapeutmi“ či „poradcami“ mnohí pseudoodborníci. Nenúťte ma, prosím, hodnotiť prácu týchto „kolegov“.
  1. Nijaký terapeutický postup nefunguje univerzálne, teda pre každého a za každých okolností. Bohužiaľ, vždy je možnosť, že mnou vybraný postup Vám nepomôže. Takáto možnosť vždy bude existovať aj u bežnej liekovej terapie, či u iného fytoterapeuta. 100%-tná záruka neexistuje nikdy a nikde. Čo však môžem zaručiť na 100%, je snaha nájsť pre Vás účinné riešenie.
  1. Nekritizujem prácu lekárov, nestraším ľudí „bielou mafiou“. Vážim si prácu dobrých lekárov a farmakoterapii neupieram jej pozíciu.
 1. Nestaviam prírodnú liečbu do opozície k štandardnej liečbe. Práve naopak, vážim si príklady zo zahraničia, kedy sa tieto prístupy vedia komplementárne použiť pre dobro klienta.